KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!

I-text ang VOLUNTEER o DONATE sa (0949) 888-2019
May tatawag sa inyo pagkatapos mong mag-text

Pwedeng mag-text from 8AM to 5PM.
Ang mga mensahe na matatanggap pagkatapos ng 5PM ay sasagutin na sa susunod na araw.

Siya ay dating kongresista na nagsulong ng karapatan ng mga manggagawa, magsasaka at mangingisda.

 

PLATAPORMA

Umani ng ginhawa sa tapat na gawa

 • Kita, sahod, kapakanan ng mangingisda, magsasaka, at manggagawa

 • Abot-kamay na insurance sa sakuna at serbisyong pangkalusugan

 • Minimum wage at pension na sapat para sa disenteng pamumuhay

SERBISYO

 • Representative, 4th District of Quezon, 2004-2013

  • Chairman, Committee on Human Rights (2004)

  • Vice-Chairman, Committee on Globalization and WTO (2004)

  • Vice-Chairman, Committee on Peace, Reconciliation and Unity (2004)

  • Deputy Speaker of the House of Representatives (2010)

 • Paglikha ng Trabaho at Pagpapabuti ng Kabuhayan

  • Anti-smuggling

  • Paglikha ng Philippine Trade Representative Office

  • Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises

  • Magna Carta for Workers in the Informal Economy

 • Katarungang Panlipunan

  • Pagbawi ng Coco Levy Fund

  • Pagpapalawig ng CARP

  • Coconut Farmers and Industry Trust Fund

 • Seguridad ng Pagkain

  • Comprehensive Land Use Policy na nakatuon sa produksyon ng pagkain

  • Paglikha ng marine-protected areas sa lungsod at kanayunan

 • Kalusugan Para sa Lahat

  • PhilHealth Charter Amendment

  • Cheaper Medicines Act

 • Karapatang Pantao

  • Pagpapawalang-Bisa sa Death Penalty

  • Anti-Torture Act

  • Human Rights Reparation Act

 • Pangangalaga sa Kapaligiran at Paghahanda sa Climate Change

  • Renewable Energy Act

  • Peoples’ Survival Fund

 • Pagbibigay ng Boses sa mga Mamamayan

  • Freedom of Information

  • Pagsasabatas ng pakikilahok ng mamamayan sa mga program ng pamahalaan

KEY ACHIEVEMENTS

 • National Youth Award, 1988

 • Quezon Medalya ng Karangalan, 2009

 • Liberal Project Award, 2011

 

 

EDUKASYON

Kolehiyo: BA Political Science, Ateneo de Manila University (1981-1985)

Graduate Studies: Manuel L. Quezon University, College of Law

 

FOLLOW ERIN TAÑADA

 

KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!