KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!

I-text ang VOLUNTEER o DONATE sa (0949) 888-2019
May tatawag sa inyo pagkatapos mong mag-text

Pwedeng mag-text from 8AM to 5PM.
Ang mga mensahe na matatanggap pagkatapos ng 5PM ay sasagutin na sa susunod na araw.

Dati yang kongresista na migsulung kareng karapatan da reng magobra, magsasaka, at mangingisda.

 

PLATAPORMA

Ikwa na ing ginhawa ibat king tapat a gawa

 • Pamisabatas ning national minimum wage.

 • Mas masalese at mas matas a suporta at insentibo king agrikultura at industriya, lalu na karing mag-umpisang mamuhunan, social enterprises, at informal workers.

 • Masalese at tapat a pamamalakad kapamilatan na ning pamagpatibe king konsultasyun at paratisipasyun da ring memalen tungkul king pamagbadyet. Ibiye ing karampatang importansya karing sektor da ring talapagobra, ortelanu, PWDs, informal settlers, kayanakan, kababaynan, ampong senior citizens.

 • Pamanyulung king laban da ring magbubuku para king Coco Levy, at laban da ring memalen para king Freedom of information

SERBISYO

 • Representative, 4th District of Quezon, 2004-2013

  • Chairman, Committee on Human Rights (2004)

  • Vice-Chairman, Committee on Globalization and WTO (2004)

  • Vice-Chairman, Committee on Peace, Reconciliation and Unity (2004)

  • Deputy Speaker of the House of Representatives (2010)

 • Paglikha ng Trabaho at Pagpapabuti ng Kabuhayan

  • Anti-smuggling

  • Paglikha ng Philippine Trade Representative Office

  • Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises

  • Magna Carta for Workers in the Informal Economy

 • Katarungang Panlipunan

  • Pagbawi ng Coco Levy Fund

  • Pagpapalawig ng CARP

  • Coconut Farmers and Industry Trust Fund

 • Seguridad ng Pagkain

  • Comprehensive Land Use Policy na nakatuon sa produksyon ng pagkain

  • Paglikha ng marine-protected areas sa lungsod at kanayunan

 • Kalusugan Para sa Lahat

  • PhilHealth Charter Amendment

  • Cheaper Medicines Act

 • Karapatang Pantao

  • Pagpapawalang-Bisa sa Death Penalty

  • Anti-Torture Act

  • Human Rights Reparation Act

 • Pangangalaga sa Kapaligiran at Paghahanda sa Climate Change

  • Renewable Energy Act

  • Peoples’ Survival Fund

 • Pagbibigay ng Boses sa mga Mamamayan

  • Freedom of Information

  • Pagsasabatas ng pakikilahok ng mamamayan sa mga program ng pamahalaan

KEY ACHIEVEMENTS

 • National Youth Award, 1988

 • Quezon Medalya ng Karangalan, 2009

 • Liberal Project Award, 2011

 

 

EDUKASYON

Kolehiyo: BA Political Science, Ateneo de Manila University (1981-1985)

Graduate Studies: Manuel L. Quezon University, College of Law

 

FOLLOW ERIN TAÑADA

 

KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!