KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!

I-text ang VOLUNTEER o DONATE sa (0949) 888-2019
May tatawag sa inyo pagkatapos mong mag-text

Pwedeng mag-text from 8AM to 5PM.
Ang mga mensahe na matatanggap pagkatapos ng 5PM ay sasagutin na sa susunod na araw.

Romy Macalintal
Gary Alejano
Erin Tañada
Pilo Hilbay
Samira Gutoc
Mar Roxas
Bam Aquino
Chel Diokno

ENTERONG PLATAPORMA

 
 

Saup karing Pakakalulu,
Ban Ali la Imposibli ring Pangarap.

 

Pane kaginhawan:
masaleseng ekonomiya, negosyo at obra, mababang alaga da reng produktu

 

Tuknangang payapa, Baleng Payapa, Para Karing Kekatamung Anak.

Libring Kolehiyu, ban agyang kapus, malyaring mayari king pamagaral

 

Ikwa na ing ginhawa ibat king tapat a gawa.

 

Sese para karing Senior Citizen at PWDs.

Saguridad ning bansa,
Seguridad ning balang metung

 

Nung mikasala dapat ating parusa - kalulu man o makwalta

 

KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!