KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!

I-text ang VOLUNTEER o DONATE sa (0949) 888-2019
May tatawag sa inyo pagkatapos mong mag-text

Pwedeng mag-text from 8AM to 5PM.
Ang mga mensahe na matatanggap pagkatapos ng 5PM ay sasagutin na sa susunod na araw.

Meragul ya Tundu. Anak ne ning dating katulung at messenger. Meging yang number 1 king bar exam. Megsilbi ya king balen bilang propesor king UP, at iya ing pinakaanak na SolGen o punung abugadu ning gobyernu.

 

PLATAPORMA

Saup karing Pakakalulu,
Ban Ali la Imposibli ring Pangarap

 • Pagsabatas ning 4Ps - ali mu saup makaraus nune makasaup munawa ing bie.

 • Saup karing pakakalulu - suporta king pabale, kapanintunan, health care at edukasyun.

 • Saup pangkabyayan - pamagpalako karing mabayat a reqirements king pamag apply, karampatang saup karing me-endo at mumuling OFWs at saup karing bayung graduate ban malagwang makapanintun obra.

 • Dagdag pondu karing pakakalulung balen, siyudad at probinsya.

 • Malawak at masaleseng pamag enrol king SSS, Philhealth, ampong Pag-ibig.

SERBISYO

 • Office of the Solicitor General

  • Associate solicitor ni Solicitor General Simeon Marcelo, 2002

  • Acting Solicitor General (August 2014)

  • Appointed Solicitor General (June 2015)

 • Propesor ng Constitutional Law, Advanced Constitutional Litigation, at Philosophy of Law sa UP College of Law

 • Dating underbar clerk ni Supreme Court Justice Vicente Mendoza (March 2000)

 • Dating Director ng Insitute of Government and Law Reform, University of the Philippines Law Center

 • Naging Consultant sa Commission on Elections

 • Dating Vice-Chair ng Bantay Katarungan

KEY ACHIEVEMENTS

 • Topnotcher, 1999 Bar Examination

 • Migtanggul at apanyambut ing kekatamung karapatan king West Philippine Sea king UNCLOS Arbitration proceedings laban king China, July 2016.

 • Kayabe karing mekarecover karetang P60B a coconut levy funds king gubyernu ban dang agamit ding ortelanu/magbubuku.

 

 

EDUKASYON

High School: University of Santo Tomas Education Highschool

Kolehiyo: BA Economics, University of Santo Tomas (Batch 1995)

Graduate Studies: University of the Philippines College of Law (Batch 1999)
Masters of Law, Yale Law School (2005)

Scholarships / Fellowship: Fulbright Visiting Scholar, Boston College (2001)
Fellow, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg, Germany
Fellow, Asian Law Institute for Comparative Public Law, National University of Singapore

 

FOLLOW PILO HILBAY

 

KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!