KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!

I-text ang VOLUNTEER o DONATE sa (0949) 888-2019
May tatawag sa inyo pagkatapos mong mag-text

Pwedeng mag-text from 8AM to 5PM.
Ang mga mensahe na matatanggap pagkatapos ng 5PM ay sasagutin na sa susunod na araw.

 

BANTAY BOTO PARA SA OTSO DIRETSO

The Search for Halalan 2019 Pollwatchers!

Mga ka-Otso Diretso, sa Abril 13 na po ang simula ng eleksyon sa mga Overseas Registered Voters sa iba't-ibang bansa. Isang buwan po ang botohan, at ito’y magtatapos sa Mayo 13.

Maaari po kayong mag-volunteer bilang pollwatchers sa post kung saan kayo Registered Overseas Voter o mag-nominate ng mga overseas voters bilang mga pollwatchers sa mga lugar kung saan sila rehistradong overseas voter.

 

Ito po ang mga tungkulin ng isang pollwatcher:

 

Ito naman po ang mga QUALIFICATIONS para sa poll watchers ng Overseas Voting:

 

Kung interesado po kayo, paki-email na lang po sa overseaspollwatchers@gmail.com ang mga sumusunod na impormasyon:

KUNG ALAM NINYO: Address ng embahada o consular office sa inyong lugar, at kung sino ang Ambassador o Consul doon (dahil isusumite rin sa kanila ang inyong appointment papers).

Kung may tanong po kayo, o kahit na anong paglilinaw o mungkahi, huwag po kayong mag atubili na ipaalam sa amin.

Maraming salamat po!

 

KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!