KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!

I-text ang VOLUNTEER o DONATE sa (0949) 888-2019
May tatawag sa inyo pagkatapos mong mag-text

Pwedeng mag-text from 8AM to 5PM.
Ang mga mensahe na matatanggap pagkatapos ng 5PM ay sasagutin na sa susunod na araw.

Isa siya sang una ka kongresista nga nagbulig sa diretso sang mga obrero, mangunguma, kag mangingisda.

 

PLATAPORMA

Makapaayo sang pangabuhi sa maayo nga ulubrahon.

 • Himuon kasuguan ang National Minimum Wage.

 • Maayo nga pagsuporta kag insentibo sa agrikultura kag industriya kapin pa sa mga gagmay nga negosyante kag mga obrero.

 • Maayo nga pagpamahala sa paagi nga entrahon ang mga pumuluyo kon istoryahan na ang badyet. Tagaan importansiya ang sektor sang mga obrero, mangunguma, PWDs, ang mga wala permanente nga puluy-an, kabataan, kababayehan, kag senior citizens.

 • Sigehon ang paki pag aku sang mga mangunguma sang lubi para sa Coco Levy, kag ang pag aku sa mga banwahanon para sa Freedom of Information.

SERBISYO

 • Representante, ika-apat nga District of Quezon, 2004-2013

  • Chairman, Committee on Human Rights (2004)

  • Vice-Chairman, Committee on Globalization and WTO (2004)

  • Vice-Chairman, Committee on Peace, Reconciliation and Unity (2004)

  • Deputy Speaker of the House of Representatives (2010)

 • Paghimo sang Obra kag Pagpaayo sang Kabuhian

  • Anti-smuggling

  • Paghimo sang Philippine Trade Representative Office

  • Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises

  • Magna Carta for Workers in the Informal Economy

 • Pang pungsod nga Katarungan

  • Pagbaw sang Cocount Levy Fund

  • Pagpalawig sang CARP

  • Coconut Farmers and Industry Trust Fund

 • Seguridad sang Kalan Unon

  • Comprehensive Land Use Policy nga naga direkta sa pagtubos sang kalan on

  • Paghimo sang marine-protected nga mga lugar sa mga ciudad kag mga banwa

 • Ikaayo nga Pang Lawason Para sa Tanan

  • PhilHealth Charter Amendment

  • Cheaper Medicines Act

 • Tahowanon nga Kinamatarung

  • Pagdula sang Death Penalty

  • Anti-Torture Act

  • Human Rights Reparation Act

 • Paghalung sang Palibut kag Pag handa sa Pag bag o sang Klima

  • Renewable Energy Act

  • Peoples’ Survival Fund

 • Paghatag sang Boses sa mga Banwahanon

  • Freedom of Information

  • Paghimo sang kasuguan nga maka entra ang mga banwahanon sa mga programa sang gobierno

KEY ACHIEVEMENTS

 • National Youth Award, 1988

 • Quezon Medalya ng Karangalan, 2009

 • Liberal Project Award, 2011

 

 

EDUKASYON

Kolehiyo: BA Political Science, Ateneo de Manila University (1981-1985)

Graduate Studies: Manuel L. Quezon University, College of Law

 

FOLLOW ERIN TAÑADA

 

KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!