KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!

I-text ang VOLUNTEER o DONATE sa (0949) 888-2019
May tatawag sa inyo pagkatapos mong mag-text

Pwedeng mag-text from 8AM to 5PM.
Ang mga mensahe na matatanggap pagkatapos ng 5PM ay sasagutin na sa susunod na araw.

Romy Macalintal
Gary Alejano
Erin Tañada
Pilo Hilbay
Samira Gutoc
Mar Roxas
Bam Aquino
Chel Diokno

ENTERONG PLATAPORMA

 
 

Bulig sa kaiwaton para wala na sang imposible nga handum.

 

Masadya ang ginapaabot: maayo nga ekonomiya, negosyo, kag obra, barato nga mga balaklon.

 

Panimalay nga puno sang paghidaet, pungsod nga puno sang paghidaet para sa mga kabataan

Libre nga kolehiyo: Maskin maiwat pangabuhi, makatapos pag eskwela!

 

Makapaayo sang pangabuhi sa maayo nga ulubrahon.

 

Kaupod sa mga senior citizen kag may dipirensiya

Seguridad sang banwa. Seguridad sang tagsa ka pumuluyo.

 

Kon may sala, may pina manggaranon man ukon wala ikasarang

 

KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!