KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!

I-text ang VOLUNTEER o DONATE sa (0949) 888-2019
May tatawag sa inyo pagkatapos mong mag-text

Pwedeng mag-text from 8AM to 5PM.
Ang mga mensahe na matatanggap pagkatapos ng 5PM ay sasagutin na sa susunod na araw.

Nagapati siya nga dapat patas ang hustisya para sa tanan, manggaranon man ukon imol, Trenta ka tuig siya nga naga abogado sang libre para sa mga imol kag sang mga gina asi asi.

 

PLATAPORMA

Pag may sala, may padusa — mayaman man o pobre.

 • Ipaglaban an hustisyang pantay sa gabos

 • Parikason an mga kaso asin pahiwason an arbitration para masakop an mga kasong komersy

 • Isulong an sitemang nin hudikatura na bukas asin may pananguta sa mga taho

SERBISYO

 • Chairperson, Free Legal Assistance Group

  • Pagdepensa sa mga gagmay nga mangingisda kontra sa mga abusador nga negosyante

  • Pagdepensa sa mga kinamatarung sang mga Lumad, manunudlo, soldado, manunulat, kag iban pa

  • Paggamit sang ebidensiya nga galakip sang DNA, nasalbar ang mga inosente na gin akusahan kag ginhukman sang kamataya

 • Presidential Advisor on Human Rights of the integrated Bar of the Philippines (hanggang 2019)

 • Miyembro ng Panel of the Arbitrators of the International Centre for Settlement of Investment Disputes

 • Founding Dean ng De La Salle University College of Law

KEY ACHIEVEMENTS

 • Bantog nga abogado kag taga depensa sang mga diretso sang mga banwahanon. Mga bantog nga kaso nga siya ukon isa siya sa mga abogado:

  • Gin sigurado ya nga may hustisya nga makuha ang mga biktima sang MV Doña Paz;

  • Pag depensa kay Rayond Manalo sa una nga Writ of Amparo nga kaso kon diin ang pag testimonya ni Manalo ang naghatag paagi nga mapamatbatan sa hukuman si Gen. Jovito Palparan; kag

  • pagdaug sa pag depensa sa mga obrero nga ginpahalin sa ila obra sa nga paagi

MGA PARANGAL

 

 

EDUKASYON

High School: La Salle Green Hills

Kolehiyo: BA Philosophy, University of the Philippines – Diliman

Graduate Studies: Juris Doctor of Laws, Northern Illinois University, (Magna Cum Laude)

 

FOLLOW CHEL DIOKNO

 

KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!