KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!

I-text ang VOLUNTEER o DONATE sa (0949) 888-2019
May tatawag sa inyo pagkatapos mong mag-text

Pwedeng mag-text from 8AM to 5PM.
Ang mga mensahe na matatanggap pagkatapos ng 5PM ay sasagutin na sa susunod na araw.

Agdama a Senador; nangsurat ken nangipasa iti linteg para iti Libre a Kolehiyo; timmulong kadagiti babassit a negosyo ken microfinance NGOs a nagserbi kadagiti marigrigat

 

PLATAPORMA

Libreng kolehiyo:
Kaya kahit kapos, makakatapos!

 • Libreng Kolehiyo para bawat pamilya ay may graduate: Naisabatas na!

 • Siguraduhing bawat graduate ay maitatawid sa trabaho

 • Kalidad na edukasyon at magandang trabaho para umasenso ang pamilyang Pilipino

SERBISYO

 • Senador, 2013 to 2019

  • Chairman, Senate Committee on Science and Technology (July 2016 - Present)

  • Chairman, Senate Committee on Education, Culture and Arts (July 2016- February 2017)

  • Chairman, Senate Committee on Trade, Commerce, and Entrepreneurship (July 2013 - June 2016)

  • Chairman, Senate Committee on Youth (July 2013 - June 2016)

 • Nangipagna idiay Senado ti nasurok 40 a linteg para iti pamilya nga Pilipino, aglalo iti edukasyon ken babassit a negosyo.

 • Author ken Principal Sponsor ti Universal Access to Quality Tertiary Education Act (RA 10931), para iti libre a matrikula ken miscellaneous expenses kadagiti State Universities at Colleges, Local Universities at Colleges, ken TESDA-accredited Technical Vocational Institutions.

 • Dati nga Commissioner-at-Large (2001-2003) ken Chairman (2003-2006) ti National Youth Commission.

 • Founder ti Microventures, Inc. ken The Hapinoy Program (2007-present)

MGA PARANGAL

 • Ten Outstanding Young Persons of the World Awardee, 2012 (Junior Chamber International)

 • Ten Outstanding Young Men of the Philippines, 2010 (Social Enterprise and Community Development Category)

 • Philippine Jaycees (Jose Rizal Most Outstanding Model Student of the Philippines, 1999)

 

 

EDUKASYON

High School: Ateneo de Manila High School, Class Valedictorian

Kolehiyo: Ateneo de Manila University, Summa Cum Laude

Graduate Studies: Ateneo de Manila Law School (SY 2000-2001)
Kennedy School of Government, Harvard University (December 2008)

 

FOLLOW BAM AQUINO

 

KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!