KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!

I-text ang VOLUNTEER o DONATE sa (0949) 888-2019
May tatawag sa inyo pagkatapos mong mag-text

Pwedeng mag-text from 8AM to 5PM.
Ang mga mensahe na matatanggap pagkatapos ng 5PM ay sasagutin na sa susunod na araw.

Suldado a pinadayawan gapu iti kinamaingel ken tured na. Kongresista a timmakder para iti seguridad ti pagilian ken umili

 

PLATAPORMA

Seguridad ti pagilian, seguridad ti amin nga umili

 • Depensa ti teritoryo, taaw ken baybay tayo, agraman West Philippine Sea.

 • Seguridad ti taraon ken pagbiagan dagiti Pilipino, saan nga interes ti ganggannaet.

 • Seguridad ti nature ken komunidad a biktimati iligal a panagkalap, poaching, panagminas, ken panagtroso.

 • Depensa ti demokrasya ken nawaya a panagsarita tapno madusa dagiti corrupt.

SERBISYO

 • Party-list Representative, 2013 to 2019

  • Iti pannangidaulona, nabigbig ti Magdalo Party-list kas maysa kadagiti Most Productive Party-list (32 bills ti nagbalin a linteg)

 • Dati a Kapitan ti Philippine Marine Corps

 • Dati a miyembro ti elite Marine Force Reconnaissance Battalion

MGA PARANGAL

 • Military Distinctions

  • Distinguished Conduct Star

  • Gold Cross Medal, Bronze Cross Medals, Military Merit Medal, Military Commendation Medal, a Wounded Personnel Medal, and two Award of Luzon Campaign Medal, among others

 • Outstanding PMA Alumnus Awardee

 • TOP Congressman of the Philippines (Publishers Association of the Philippines)

 • 2015 Distinguished Alumni in Public Service (UP Alumni Association)

 

 

EDUKASYON

Kolehiyo: BS Electrical Engineering, Cebu Central Colleges (ngayon University of Cebu) (1989-1991)
BS Naval Systems Engineering, Philippine Military Academy (Class 1995)

Graduate Studies: Masters of Management, UP Open University
National and International Security Program,
Harvard Kennedy School (August 2016)

 

FOLLOW GARY ALEJANO

 

KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!