KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!

I-text ang VOLUNTEER o DONATE sa (0949) 888-2019
May tatawag sa inyo pagkatapos mong mag-text

Pwedeng mag-text from 8AM to 5PM.
Ang mga mensahe na matatanggap pagkatapos ng 5PM ay sasagutin na sa susunod na araw.

Sarong dating kongresista na nagtabang sa pagprotehir kan mga derechos kan mga obrero, para-oma, asin parasira.

 

PLATAPORMA

Anihon ang ginhawa sa matanos na gibo.

 • Kita, sweldo, kapakanan kan mga parasira, paraoma asin mga trabahador.

 • Abot kayang insurance sa mga aksidente/kalamidad asin serbisyong pang salud.

 • Minimum na pasweldo asin pension na magkakanigo sa desenteng pagbuhay.

SERBISYO

 • Representative, 4th District of Quezon, 2004-2013

  • Chairman, Committee on Human Rights (2004)

  • Vice-Chairman, Committee on Globalization and WTO (2004)

  • Vice-Chairman, Committee on Peace, Reconciliation and Unity (2004)

  • Deputy Speaker of the House of Representatives (2010)

 • Paglikha ng Trabaho at Pagpapabuti ng Kabuhayan

  • Anti-smuggling

  • Paglikha ng Philippine Trade Representative Office

  • Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises

  • Magna Carta for Workers in the Informal Economy

 • Katarungang Panlipunan

  • Pagbawi ng Coco Levy Fund

  • Pagpapalawig ng CARP

  • Coconut Farmers and Industry Trust Fund

 • Seguridad ng Pagkain

  • Comprehensive Land Use Policy na nakatuon sa produksyon ng pagkain

  • Paglikha ng marine-protected areas sa lungsod at kanayunan

 • Kalusugan Para sa Lahat

  • PhilHealth Charter Amendment

  • Cheaper Medicines Act

 • Karapatang Pantao

  • Pagpapawalang-Bisa sa Death Penalty

  • Anti-Torture Act

  • Human Rights Reparation Act

 • Pangangalaga sa Kapaligiran at Paghahanda sa Climate Change

  • Renewable Energy Act

  • Peoples’ Survival Fund

 • Pagbibigay ng Boses sa mga Mamamayan

  • Freedom of Information

  • Pagsasabatas ng pakikilahok ng mamamayan sa mga program ng pamahalaan

KEY ACHIEVEMENTS

 • National Youth Award, 1988

 • Quezon Medalya ng Karangalan, 2009

 • Liberal Project Award, 2011

 

 

EDUKASYON

Kolehiyo: BA Political Science, Ateneo de Manila University (1981-1985)

Graduate Studies: Manuel L. Quezon University, College of Law

 

FOLLOW ERIN TAÑADA

 

KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!