KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!

I-text ang VOLUNTEER o DONATE sa (0949) 888-2019
May tatawag sa inyo pagkatapos mong mag-text

Pwedeng mag-text from 8AM to 5PM.
Ang mga mensahe na matatanggap pagkatapos ng 5PM ay sasagutin na sa susunod na araw.

Romy Macalintal
Gary Alejano
Erin Tañada
Pilo Hilbay
Samira Gutoc
Mar Roxas
Bam Aquino
Chel Diokno

ENTERONG PLATAPORMA

 
 

Tabang sa mga nagtitios.
Para mayong imposibleng pangarap.

 

Paabot na maogmang bareta:
mauswag na ikonomiya asin trabaho,
abot-kayang presyo.

 

Tuninong na harong,
tuninong na nacion,
para sa satong mga aki.

Libreng kolehiyo
tanganing maski pobre makatapos!

 

Anihon ang ginhawa sa matanos na gibo.

 

Pag-ataman sa mga gurang asin mga may kapansanan

Seguridad kan nasyon.
Seguridad kan gabos na katawuhan.

 

Pag may sala, may padusa — mayaman man o pobre.

 

KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!